Wat kunnen helderzienden en wat betekent helderziendheid

helderziendenHelderziendheid kan het best omschreven worden als een paranormaal verschijnsel waardoor iemand in staat is op buitenzintuiglijke wijze beelden te ‘zien’ van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd hebben voorgedaan of zullen voordoen. Vaak omschrijven ze zelf het verschijnsel als het waarnemen van energieën, en dit omvat een breed spectrum van mogelijkheden, zoals onder andere het contact leggen met overledenen of je een betere kijk geven op problemen waar je mee worstelt.

Iemand die beweert over deze gave te beschikken wordt een helderziende of paragnost genoemd. Zoals met vele van dergelijke wetenschappelijk onverklaarbare verschijnselen bestaat er onenigheid en controverse over het werkelijke bestaan van helderziendheid.

Char Margolis is een bekend onder vuur liggend Amerikaans helderziende. Ze beweert dat haar intuïtie haar onder andere toelaat om in contact te komen met overleden dierbaren.

Op de Vlaamse televisiezender Vitaya werd het programma ‘Char, het medium’ een tijdje uitgezonden. Char geeft tijdens dit programma readings aan gasten en bezorgt hen boodschappen die haar bereiken vanuit een werkelijkheid na de dood. Critici beweren dat iedereen met behulp van giswerk en enkele trucs tot dezelfde informatie kan komen. Kwatongen verklaren dat ze zich ook informatie zou laten influisteren door haar medewerkers en vooraf informatie over de gasten via het internet zou vergaren. Getuigen van haar readings zijn echter vaak enorm onder de indruk van de informatie die Char lijkt te ontvangen van gene zijde, waarvan ze in hun ogen vooraf geen weet kan hebben.

Objectiviteit enerzijds en persoonlijke ervaring anderzijds zullen altijd voor onenigheid blijven zorgen omtrent helderzienden.