Wat kunnen helderzienden en wat betekent helderziendheid

helderziendenHelderziendheid kan het best omschreven worden als een paranormaal verschijnsel waardoor iemand in staat is op buitenzintuiglijke wijze beelden te ‘zien’ van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd hebben voorgedaan of zullen voordoen. Vaak omschrijven ze zelf het verschijnsel als het waarnemen van energieën, en dit omvat een breed spectrum van mogelijkheden, zoals onder andere het contact leggen met overledenen of je een betere kijk geven op problemen waar je mee worstelt.

Iemand die beweert over deze gave te beschikken wordt een helderziende of paragnost genoemd. Zoals met vele van dergelijke wetenschappelijk onverklaarbare verschijnselen bestaat er onenigheid en controverse over het werkelijke bestaan van helderziendheid.

Char Margolis is een bekend onder vuur liggend Amerikaans helderziende. Ze beweert dat haar intuïtie haar onder andere toelaat om in contact te komen met overleden dierbaren.

Op de Vlaamse televisiezender Vitaya werd het programma ‘Char, het medium’ een tijdje uitgezonden. Char geeft tijdens dit programma readings aan gasten en bezorgt hen boodschappen die haar bereiken vanuit een werkelijkheid na de dood. Critici beweren dat iedereen met behulp van giswerk en enkele trucs tot dezelfde informatie kan komen. Kwatongen verklaren dat ze zich ook informatie zou laten influisteren door haar medewerkers en vooraf informatie over de gasten via het internet zou vergaren. Getuigen van haar readings zijn echter vaak enorm onder de indruk van de informatie die Char lijkt te ontvangen van gene zijde, waarvan ze in hun ogen vooraf geen weet kan hebben.

Objectiviteit enerzijds en persoonlijke ervaring anderzijds zullen altijd voor onenigheid blijven zorgen omtrent helderzienden.

Wat kunnen paragnosten?

paragnostWe hebben allemaal wel eens gehoord van paragnosten, maar wat kunnen paragnosten nu eigenlijk precies? In dit artikel geven we je een antwoord op deze vraag.

Een paragnost is iemand die de gave van paragnosie bezit. Dat betekent letterlijk ‘buitenzintuiglijke kennis’. Het Griekse woord ‘gnosis’ betekent kennis, dus een paragnost heeft ‘paranormale kennis’. Met andere woorden: Een paragnost heeft toegang tot kennisniveaus die met de zintuigen niet toegankelijk zijn. Dit wordt ook wel een het ‘zesde zintuig’ genoemd.

Concreet worden paragnosten vooral in verband gebracht met twee uitzonderlijke gaven: helderziendheid of ‘clairvoyance’ en telepathie.

  • Helderziendheid betekent dat men gebeurtenissen kan zien die zich afspelen in een andere tijd of op een andere plaats. Men kan dus ook de toekomst aanschouwen en voorspellingen doen over gebeurtenissen die zich nog moeten voltrekken.
  • Telepathie betekent dan weer dat men gevoelens of gedachten kan overdragen naar een ander persoon, zonder gebruik te maken van lichamelijke communicatie.

Sommige paragnosten geloven dat ze hun paranormale kennis ook kunnen gebruiken om mensen te genezen. In deze gevallen spreekt men wel eens van ‘handopleggers’.

Net zoals bij alle paranormale disciplines, bestaat er over paragnosten heel wat controverse. Sommigen vinden dat paragnosten moeten ingezet worden bij politieonderzoeken, terwijl anderen denken dat het om bedriegers gaat.

 

Wat is astrologie?

astrologieJe hoort vaak wel eens praten over astrologie, maar wat is astrologie nu eigenlijk? Met het woord ‘astrologie’ wordt verwezen naar alle ideeën omtrent het verband tussen gebeurtenissen, mensen en de stand van de hemellichamen. Het Griekse woord ‘astrologia’ is een samenstelling van de woorden ‘astron’ (ster) en ‘logos’ (theorie), en betekent dus zoveel als de theorie van de sterren.

Sterren fascineren de mensheid al eeuwenlang. Ze hebben er dan ook doorheen de tijden ook allerlei theorieën rond gebouwd. Men zocht regelmaat in de sterren en verbond ze met elkaar tot ze beelden gingen vormen: de sterrenbeelden. Deze beelden en de stand van de planeten werden als een leidraad beschouwd voor alledaagse gebeurtenissen.

Een overblijfsel hiervan in de Westerse astrologie is de geboortehoroscoop. Hierbij bepaalt de stand van de sterren bij de geboorte het sterrenbeeld van het kind. Aan deze beelden worden verschillende eigenschappen toegekend. Zo zou een boogschutter nieuwsgierig zijn en een vis eerder empathisch. Maandelijks worden ook voorspellingen gedaan over wat er de sterrenbeelden te wachten staat: de horoscoop. Je vindt deze terug in talrijke magazines en op internet.

Deze westerse astrologie kent zijn oorsprong in de 2e eeuw en steunt vooral op Hellenistische tradities en op de Babylonische astrologie. De opkomst van de natuurwetenschappen in de 17e eeuw fnuikte de populariteit van deze overtuiging enigszins. Sindsdien wordt astrologie vaak afgedaan als een bijgeloof, maar tot op vandaag vormt het stof voor discussie.